Wykonanie robót budowlanych w ośrodku dla cudzoziemców w Lininie

Znak sprawy:  26/REMONT OŚRODKA W LININIE/PN/18

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość:
poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 09.10.2018 r.  godz. 11:00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa

Postępowanie realizowane w ramach projektu nr 18/1-2015/BK-FAMI „Remont ośrodka w Lininie” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji - "Bezpieczna przystań"


Data wytworzenia: 2018-09-19 15:45 Autor: Ewa Smęt Data publikacji: 2018-09-19 15:45 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Smęt Data ostatniej modyfikacji: 2018-10-17 Osoba modyfikująca: Justyna Karczmarczyk