Wykonanie robót budowlanych w ośrodku dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej - Dębaku

Znak sprawy:  1/REMONT OŚRODKA- DĘBAK/PN/18

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość:
poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 01.02.2018 r.  godz. 11.00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa

Postępowanie realizowane w ramach projektu nr 3/1-2015/BK-FAMI „Remont ośrodka w Podkowie Leśnej – Dębaku” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Postępowanie unieważnione


Data wytworzenia: 2018-01-04 11:34 Autor: Małgorzata Kalinowska Data publikacji: 2018-01-04 11:34 Osoba udostępniająca na stronie: Małgorzata Kalinowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-02-06 Osoba modyfikująca: Małgorzata Kalinowska