Wykonanie robót budowlanych w ośrodku dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej - Dębaku (c.o.)

Znak sprawy:  8/REMONT c.o.- DĘBAK/PN/18

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość:
poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 07.05.2018 r.  godz. 11:00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa


Data wytworzenia: 2018-04-06 10:05 Autor: Ewa Smęt Data publikacji: 2018-04-06 10:05 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Smęt Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-12 Osoba modyfikująca: Ewa Smęt