Wykonywanie tłumaczeń na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Znak sprawy: 16/TŁUMACZENIA/PN/18

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość:
powyżej 144 000 euro
termin składania ofert: 05.06.2018 r.  godz. 11.00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 23.04.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 26.04.2018 r. pod numerem 2018/S 081-181486


Data wytworzenia: 2018-04-26 11:09 Autor: Ewa Smęt Data publikacji: 2018-04-26 11:09 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Smęt Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-02 Osoba modyfikująca: Ewa Smęt