Ta strona jest wersją archiwalną

 

Zapraszamy na aktualną stronę BIP Urzędu do Spraw Cudzoziemców

 • Urząd do Spraw Cudzoziemców zaprasza do złożenia oferty na realizację dostawy wyposażenia i sprzętu przeznaczonego dla osób z grup wrażliwych do ośrodka dla cudzoziemców Podkowie Leśnej-Dębaku,

  w ramach projektu pt. „Wsparcie materialne i edukacyjne dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce ” nr 8/1-2015/BK-FAMI finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji _ „Bezpieczna przystań”

  Więcej
 • Urząd do Spraw Cudzoziemców zaprasza do złożenia oferty na realizację dostawy wyposażenia i sprzętu przeznaczonego dla osób z grup wrażliwych do ośrodka dla cudzoziemców Linin,

   

  w ramach projektu pt. „Wsparcie materialne i edukacyjne dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce ” nr 8/1-2015/BK-FAMI finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji _ „Bezpieczna przystań”

  Więcej
 • Urząd do Spraw Cudzoziemców planuje udzielenie zamówienia polegającego na przeszkoleniu ze specjalistycznego oprogramowania pracowników Urzędu do Spraw, w ramach projektu nr 6/1-2015/BK-FAMI „Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – „Bezpieczna przystań”.
  Więcej
 • Urząd do Spraw Cudzoziemców zaprasza do złożenia oferty na tłumaczenia z języka angielskiego lub rosyjskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski wybranych materiałów źródłowych oraz opracowań o krajach pochodzenia (około 900 stron tłumaczeniowych), w ramach realizacji projektu nr 2/1-2015/BK-FAMI „Zwiększenie zdolności pracowników DPU UDSC do zbierania, gromadzenia, analizy i rozpowszechniania informacji o krajach pochodzenia, 2017-2022”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – „Bezpieczna przystań”. 

  Więcej
 • Urząd do Spraw Cudzoziemców planuje udzielenie zamówienia polegającego na świadczeniu usług jako konsultant obsługujący infolinię, w ramach projektu nr 6/1-2015/BK-FAMI pt. „Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – „Bezpieczna przystań”.

  Więcej
 • Urząd do Spraw Cudzoziemców zaprasza do złożenia oferty na realizację dostawy pozostałych zestawów artykułów medyczno-higienicznych do ośrodka dla cudzoziemców w Lininie,

  w ramach projektu pt. „Wsparcie materialne i edukacyjne dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce ” nr 8/1-2015/BK-FAMI finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji - „Bezpieczna przystań”

  Więcej
 • Urząd do Spraw Cudzoziemców zaprasza do złożenia oferty na realizację dostawy pozostałych zestawów artykułów medyczno-higienicznych do ośrodka dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej-Dębaku,

  w ramach projektu pt. „Wsparcie materialne i edukacyjne dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce ” nr 8/1-2015/BK-FAMI finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji - „Bezpieczna przystań”

  Więcej
 • Urząd do Spraw Cudzoziemców zaprasza do złożenia oferty na realizację dostawy pozostałych zestawów artykułów medyczno-higienicznych do ośrodka dla cudzoziemców w Czerwonym Borze,

  w ramach projektu pt. „Wsparcie materialne i edukacyjne dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce ” nr 8/1-2015/BK-FAMI finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji - „Bezpieczna przystań”

   

  Więcej
 • Urząd do Spraw Cudzoziemców zaprasza do złożenia oferty na realizację dostawy wyposażenia i sprzętu przeznaczonego dla osób z grup wrażliwych do ośrodka dla cudzoziemców Linin,

  w ramach projektu pt. „Wsparcie materialne i edukacyjne dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce ” nr 8/1-2015/BK-FAMI finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji _ „Bezpieczna przystań”

  Więcej
 • Urząd do Spraw Cudzoziemców zaprasza do złożenia oferty na realizację dostawy wyposażenia i sprzętu przeznaczonego dla osób z grup wrażliwych do ośrodka dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej-Dębaku,

  w ramach projektu pt. „Wsparcie materialne i edukacyjne dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce ” nr 8/1-2015/BK-FAMI finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji _ „Bezpieczna przystań”

  Więcej
 • Urząd do Spraw Cudzoziemców zaprasza do złożenia oferty na realizację dostawy wyposażenia i sprzętu przeznaczonego dla osób z grup wrażliwych do ośrodka dla cudzoziemców Czerwony Bór,

  w ramach projektu pt. „Wsparcie materialne i edukacyjne dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce ” nr 8/1-2015/BK-FAMI finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji _ „Bezpieczna przystań”

   

      

  Więcej
 • Usługi analityczne

  Urząd do Spraw Cudzoziemców zaprasza do złożenia oferty na realizację usług analitycznych, w ramach projektu nr 3/8-2018/BK-FAMI „Migracyjne Centrum Analityczne”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji - „Bezpieczna przystań”.

  Więcej
 • Urząd do Spraw Cudzoziemców zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi specjalisty ds. wizualizacji danych, w ramach projektu nr 3/8-2018/BK-FAMI „Migracyjne Centrum Analityczne”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

  Więcej
 • Urząd do Spraw Cudzoziemców zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów on-line w języku angielskim z zakresu analiz strategicznych dla ekspertów z państw Grupy Wyszehradzkiej. Zamówienie zostanie udzielone w związku z realizacją projektu nr 3/8-2018/BK-FAMI „Migracyjne Centrum Analityczne” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

  Więcej
 • Urząd do Spraw Cudzoziemców zaprasza do złożenia oferty na rozbudowę strony internetowej www.migracje.gov.pl. Zamówienie zostanie udzielone w związku z realizacją projektu nr 3/8-2018/BK-FAMI „Migracyjne Centrum Analityczne” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – – „Bezpieczna przystań”.

  Więcej
 • Zamówienie dotyczące zakupu książek do księgozbioru UdSC WIKP

  Urząd do Spraw Cudzoziemców planuje złożenie zamówienia polegającego na zakupie książek do księgozbioru UdSC WIKP w ramach projektu nr 2/1-2015/BK-FAMI pt. „Zwiększenie zdolności pracowników DPU UdSC do zbierania, gromadzenia, analizy i rozpowszechniania informacji o krajach pochodzenia, 2017-2022”,,  finansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – „Bezpieczna przystań”.

  Więcej
 • Urząd do Spraw Cudzoziemców planuje złożenie zamówienia polegającego na świadczeniu usług jako konsultant obsługujący infolinię, w ramach projektu nr 6/1-2015/BK-FAMI pt. „Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – „Bezpieczna przystań”.

  Więcej
 • Urząd do Spraw Cudzoziemców planuje złożenie zamówienia polegającego na wykonaniu i dostarczeniu na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców oznakowanych materiałów promocyjnych w ramach projektu nr 6/1-2015/BK-FAMI „Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”,  finansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – „Bezpieczna przystań”.

  Więcej
 • Urząd do Spraw Cudzoziemców planuje złożenie zamówienia polegającego na świadczeniu usług jako konsultant obsługujący infolinię, w ramach projektu nr 6/1-2015/BK-FAMI pt. „Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – „Bezpieczna przystań”.

  Więcej