Projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (procedury graniczne)

Przebieg prac nad projektem


Data wytworzenia: 2017-03-28 12:31 Autor: Aleksander Wyszyński Data publikacji: 2017-03-28 12:31 Osoba udostępniająca na stronie: Aleksander Wyszyński Data ostatniej modyfikacji: 2017-03-28 Osoba modyfikująca: