Projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (wdrożenie dyrektywy nr 2011/95/UE)

Przebieg procesu legislacyjnego


Data wytworzenia: 2014-12-10 12:09 Autor: Administrator Data publikacji: 2014-12-10 12:09 Osoba udostępniająca na stronie: Administrator Data ostatniej modyfikacji: 2014-12-11 Osoba modyfikująca: Administrator