Projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

PRZEBIEG PROCESU LEGISLACYJNEGO (etap rządowy)

PRZEBIEG PRAC PARLAMENTARNYCH


Data wytworzenia: 2015-07-03 16:30 Autor: Data publikacji: 2015-07-03 16:30 Osoba udostępniająca na stronie: Aleksander Wyszyński Data ostatniej modyfikacji: 2015-07-03 Osoba modyfikująca: