Rozporządzenie MSW z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego domniemanie, że cudzoziemiec jest ofiarą handlu ludźmi

Treść aktu


Data wytworzenia: 2014-12-11 12:33 Autor: Administrator Data publikacji: 2014-12-11 12:33 Osoba udostępniająca na stronie: Administrator Data ostatniej modyfikacji: 2014-12-11 Osoba modyfikująca: Administrator