Ogłoszenie nr 10342 - Referendarz w Wydziale I Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu

Dyrektor Generalny Urzędu do Spraw Cudzoziemców poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko niebędące wyższym w korpusie służby cywilnej:

Referendarz do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców w Wydziale I Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu

Liczba/wymiar etatu: 1/1


Data wytworzenia: 2017-04-21 09:57 Autor: Jolanta Kurowska Data publikacji: 2017-04-21 00:01 Osoba udostępniająca na stronie: Jolanta Kurowska Data ostatniej modyfikacji: 2017-06-19 Osoba modyfikująca: Jolanta Kurowska