Sprawozdanie z kontroli w trybie uproszczonym w zakresie dokonania oceny prawidłowości przeprowadzonych naborów na wolne stanowiska niebędące wyższymi w korpusie służby cywilnej w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców


Data wytworzenia: 2017-09-05 15:27 Autor: Aleksander Wyszyński Data publikacji: 2017-09-05 15:27 Osoba udostępniająca na stronie: Aleksander Wyszyński Data ostatniej modyfikacji: 2017-09-05 Osoba modyfikująca: