Audyty energetyczne w Urzędzie w 2015 roku

W związku z koniecznością dokonania rzetelnej oceny potrzeb termomodernizacyjnych w obiektach Urzędu do Spraw Cudzoziemców, w roku 2015 zlecono i odebrano wykonanie audytów energetycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie efektywności energetycznej oraz sporządzania audytów energetycznych.
Opracowania w zakresie architektury, oświetlenia, ogrzewania, odnawialnych źródeł energii, zostały wykonane dla następujących obiektów:

  • Siedziba Urzędu – ul. Koszykowa 16 w Warszawie (listopad 2015 r.)
  • Punkt przyjmowania wniosków od cudzoziemców – ul. Taborowa 33 w Warszawie (listopad 2015 r.)
  • Ośrodek dla cudzoziemców w Lininie k. Góry Kalwarii (czerwiec i październik 2015 r.)
  • Ośrodek dla cudzoziemców w Czerwonym Borze (listopad 2015 r.).

Data wytworzenia: 2015-12-21 15:40 Autor: Aleksander Wyszyński Data publikacji: 2015-12-21 15:40 Osoba udostępniająca na stronie: Aleksander Wyszyński Data ostatniej modyfikacji: 2015-12-21 Osoba modyfikująca: