• Znak sprawy:  36/USŁUGI EDUKACYJNE/US/19

  tryb zamówienia: usługi społeczne
  wartość:
  powyżej 750 000 euro
  termin składania ofert: 08.10.2019 r.  godz. 10.00

  Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej, dostępnej pod adresem strony internetowej: https://udsc.ezamawiajacy.pl

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 12.09.2019 r.

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 17.09.2019 r. pod numerem 2019/S 179-437153

  Postępowanie realizowane jest w ramach projektu nr 8/1/2015/BK-FAMI „Wsparcie materialne i edukacyjne dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce” współfinansowanego środków Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji

  Więcej
 • Znak sprawy:  33/OŚRODKI-2/US/19

  tryb zamówienia: usługi społeczne
  wartość:
  powyżej 750 000 euro
  termin składania ofert: 22.07.2019 r. godz. 10:00

  Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej, dostępnej pod adresem strony internetowej: https://udsc.ezamawiajacy.pl

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 05.07.2019 r.

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane 09.07.2019 r. pod numerem 2019/S 130-320318

  Więcej
 • Znak sprawy:  20/ZAJĘCIA EDUKACYJNE-2/US/19

  tryb zamówienia: usługi społeczne
  wartość:
  powyżej 750 000 euro
  termin składania ofert: 08.07.2019 r.  godz. 11:00

  Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej, dostępnej pod adresem strony internetowej: https://udsc.ezamawiajacy.pl

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 07.06.2019 r.

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 12.06.2019 r. pod numerem 2019/S 111-273494

  Postępowanie realizowane jest w ramach projektu nr 8/1/2015/BK-FAMI „Wsparcie materialne i edukacyjne dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce” współfinansowanego środków Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji

  Więcej
 • Znak sprawy:  17/OŚRODKI/US/19

  tryb zamówienia: usługi społeczne
  wartość:
  powyżej 750 000 euro
  termin składania ofert: 05.06.2019 r. godz. 10:00

  Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej, dostępnej pod adresem strony internetowej: https://udsc.ezamawiajacy.pl

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 09.05.2019 r.

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane 13.05.2019 r. pod numerem 2019/S 091-220505

  Więcej
 • Znak sprawy:  14/USŁUGI MEDYCZNE/US/19

  tryb zamówienia: usługi społeczne
  wartość:
  powyżej 750 000 euro
  termin składania ofert: 06.05.2019 r.  godz. 11:00

  Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej, dostępnej pod adresem strony internetowej: https://udsc.ezamawiajacy.pl

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 09.04.2018 r.

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane  11.04.2019 r. pod numerem 2019/S 072-171313

  Więcej
 • Znak sprawy:  1/OCHRONA – OŚRODKI/US/19

  tryb zamówienia: usługi społeczne
  wartość:
  powyżej 750 000 euro
  termin składania ofert: 12.02.2019 r.  godz. 11:00

  Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej, dostępnej pod adresem strony internetowej: https://udsc.ezamawiajacy.pl

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 18.01.2018 r.

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane  pod numerem 2019/S 015-032347

  Więcej
 • Znak sprawy:  3/ZAJĘCIA ADAPTACYJNE/US/19

  tryb zamówienia: usługi społeczne
  wartość:
  powyżej 750 000 euro
  termin składania ofert: 12.02.2019 r.  godz. 11.00

  Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej, dostępnej pod adresem strony internetowej: https://udsc.ezamawiajacy.pl

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 14.01.2019 r.

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 16.01.2019 r. pod numerem 2019/S 011-022378

  Postępowanie realizowane jest w ramach projektu nr 8/1/2015/BK-FAMI „Wsparcie materialne i edukacyjne dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce” współfinansowanego środków Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji

  Więcej
 • Znak sprawy:  2/OCHRONA – WARSZAWA/US/19

  tryb zamówienia: usługi społeczne
  wartość:
  powyżej 750 000 euro
  termin składania ofert: 31.01.2019 r.  godz. 11.00

  Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej, dostępnej pod adresem strony internetowej: https://udsc.ezamawiajacy.pl

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 14.01.2018 r.

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 16.01.2019 r. pod numerem 2019/S 011-022366

  Ogłoszenie o zmianie informacji zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 23.01.2018 r.

  Więcej