• Znak sprawy: 29/OCHRONA – WARSZAWA/US/20

  tryb zamówienia: usługi społeczne
  wartość:
  powyżej 750 000 euro
  termin składania ofert: 19.01.2021 r.  godz. 11.00

  Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej, dostępnej pod adresem strony internetowej: https://zamowienia-udsc.ezamawiajacy.pl

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 17.12.2020 r.

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 22.12.2020 r. pod numerem 2020/S 249-622233

  Więcej
 • Znak sprawy:  26/OCHRONA – OŚRODKI/US/20

  tryb zamówienia: usługi społeczne
  wartość:
  powyżej 750 000 euro
  termin składania ofert: 15.12.2020 r.  godz. 11.00

  Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej, dostępnej pod adresem strony internetowej: https://zamowienia-udsc.ezamawiajacy.pl

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 25.11.2020 r.

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 30.11.2020 r. pod numerem 2020/S 233-576241

  Więcej
 • Znak sprawy: 7/USŁUGI EDUKACYJNE-WARSZAWA/US/20

  tryb zamówienia: usługi społeczne
  wartość:
   powyżej 750 000 euro
  termin składania ofert: 29.04.2020 r.  godz. 12:00

  Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej, dostępnej pod adresem strony internetowej: https://udsc.ezamawiajacy.pl

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 13.03.2020 r.

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 18.03.2020 r. pod numerem 2020/S 055-130710

  Postępowanie realizowane jest w ramach projektu nr 8/1/2015/BK-FAMI „Wsparcie materialne i edukacyjne dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce” współfinansowanego środków Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji

  Więcej
 • Znak sprawy:  5/ZAJĘCIA ADAPTACYJNE/US/20

  tryb zamówienia: usługi społeczne
  wartość:
  powyżej 750 000 euro
  termin składania ofert: 16.03.2020 r.  godz. 10.00

  Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej, dostępnej pod adresem strony internetowej: https://udsc.ezamawiajacy.pl

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 04.03.2020 r.

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 09.03.2020 r. pod numerem 2020/S 048-114402

  Postępowanie realizowane jest w ramach projektu nr 8/1/2015/BK-FAMI „Wsparcie materialne i edukacyjne dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce” współfinansowanego środków Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji

  Więcej
 • Znak sprawy:  2/CATERING - BIAŁA PODLASKA/US/20

  tryb zamówienia: usługi społeczne
  wartość:
  powyżej 750 000 euro
  termin składania ofert: 05.02.2020 r.  godz. 10.00

  Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej, dostępnej pod adresem strony internetowej: https://udsc.ezamawiajacy.pl

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 16.01.2020 r.

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 17.01.2020 r. pod numerem 2020/S 012-024925

  Więcej